บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า ให้คำปรึกษา รวมถึงการออกแบบและการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิความชำนาญ ผ่านงานมานาน สำหรับหน่วยงานองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม

Clean Room

วงการอุตสาหกรรมและวงการแพทย์ในปัจจุบันได้มีการใช้ ห้องสะอาด หรือ clean room  กันแพร่หลายมากขึ้น โรงงานอุตสหกรรมที่ผลิตอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อนห้องที่ใช้ต้องปลอดฝุ่น เพื่อให้ผลิตภันฑ์ไม่เสียหาย เช่นอุตสาหกรรมอุปกรณ์อีเล็กโทรนิก Micro ship, Hard disk หรือโรงงานบรรจุยารักษาโรค หรือห้องผ่าตัดตามโรงพยาบาลที่ต้องการห้องปลอดฝุ่น ซึ่งจะทำให้ปลอดเชื้อโรคด้วย จำนวนฝุ่นที่ปนเปื้อนในห้องอากาศที่หมุนเวียนในห้องจะผ่านการกรองด้วยPre filter และ HEPA filter

ISO 14644 และมาตราฐาน Federal 209 E

  • Particle counter การตรวจวัดด้วยเครื่องมือ Laser particle counter  และรายงานผล(Test report) ตาม the calculation of 95% upper confidence limits
  • การตรวจวัด The pressure differential between adjacent clean rooms or clean zones. ขอห้องสะอาด  ด้วยอุปกรณ์ที่ละเอียด Accuracy ±1% of Full Scale

ตารางเปรียบเทียบระหว่างมาตราฐานทั้ง 2

Federal Standard 209E Airborne Particulate Cleanliness Classes

Class
Name
Class Limits
0.1 mm.
0.2 mm.
0.3 mm.
0.5 mm.
5 mm.
Volume Units
Volume Units
Volume Units
Volume Units
Volume Units
  SI
English
(m^3)
(ft^3)
(m^3)
(ft^3)
(m^3)
(ft^3)
(m^3)
(ft^3)
(m^3)
(ft^3)
  M 1
350
9.91
75.7
2.14
30.9
0.875
10.0
0.283
  M 1.5
1
1240
35.0
265
7.50
106
3.00
35.3
1.00
  M 2
3500
99.1
757
21.4
309
8.75
100
2.83
  M 2.5
10
12400
350
2650
75.0
1060
30.0
353
10.0
  M 3
35000
991
7570
214
3090
87.5
1000
28.3
  M 3.5
100
26500
750
10600
300
3530
100
  M 4
75700
2140
30900
875
10000
283
  M 4.5
1000
35300
1000
247
7.00
  M 5
10000
2830
618
17.5
  M 5.5
10000
353000
10000
2470
70.0
  M 6
1000000
28300
6180
175
  M 6.5
100000
3530000
100000
24700
700
  M 7
10000000
283000
61800
1750

 

The above information on cleanroom standards have been extracted from the handbook ‘Cleanroom Technology’ written by Bill Whyte.