บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า ให้คำปรึกษา รวมถึงการออกแบบและการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิความชำนาญ ผ่านงานมานาน สำหรับหน่วยงานองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม

Bio scrubber for Solvent & VOCs and Odor control

อุตสาหกรรม ที่ต้องใช้การพ้นสี(Spray booth paint) หรือโรงกลั่น  เป็นแหล่งก่อกำเนิดมลพิษในกลุ่ม  aromatic hydrocarbons , ในการพ้นสีจะใช้ Solvent สารตัวทำละลาย  สารเหล่านี้นอกจากจะเป็น carcinogen หรือสารอันก่อเกิดมะเร็ง และยังก่อเกิดกลิ่นที่รุนแรง  เมื่อหายใจเข้าไป จะทำให้เวียศรีษะ

ระบบบำบัดมลพิษระบบอากาศแบบดั่งเดิมที่ใช้อยู่ทั่วไป  (conventional air pollution control system) ประสิทธิภาพการบำบัดมลพิษอากาศกลุ่มเหล่านี้ได้น้อยมากหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีปรสิทธิภาพเลย  ด้วยเหตุผลดังนี้

 • Wet scrubber system ระบบบำบัดชนิด ใช้น้ำใน spray เพื่อให้เกิดกลไกล  absorption สารตัวทำละลาย  solvent เป็นสาร Hydrocarbon เช่น  Xylene หรือกลุ่ม benzene รวมอยู่ด้วย สารเหล่านี้โดยมากไม่ละลายน้ำ (not solubility in water)  จึงมีประสิทธิภาพการบำบัดต่ำมาก  น้ำไม่สามารถละลายหรือทำลายโครงสร้างของสารเหล่านี้ได้  จึงไหลออกไปกับกระแสร์ลมโดยแทไม่มีการบำบัด
 • Activated carbon tower ซึ่งนิยมออกแบบใช้งานอย่งปพร่หลาย การบำบัดโดยกลไกลการดูดซับ solvent adsorption  ระบบบำบัดนี้จะมีดูดกลืนสารVOCs ได้ดีในระยะแรกเท่านั้น   carbonที่ดูดกลืนสาร Solvent จะเกิดการอิ่มตัว (Saturated )ในเวลาอันรวดเร็วมาก  ทำให้สารดูดกลืนเหล่านี้ขาดประสิทธิภาพการบำบัดอย่างรวดเร็ว เคยตรวจวัดพบว่า Influent emission มีค่าน้อยกว่า Effluent emission.

สาเหตุที่มีการร้องเรียนจำนวนมากจากชุมชนรอบๆโรงงาน เนื่องจากระบบบำบัดทั้งสองระบบที่กว่าข้างต้นไม่สามารถทำลายโครงสร้างสาร solvent ดักล่าวได้

วนตกรรมของ บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้วิจัย พัฒนาระบบ Bio scrubber for VOC control สำหรับงานพ้นสีและการควบคุม ลดกลิ่นจากสารละลาย สามารถลดกลิ่น odor unit (OU) ที่ไม่พึงประสงค์  โดยกลไกลการบำบัด จาก Bacteria  สามารถทำลายโครงสร้างของสารละลาย ได้อย่างมีประสิทธิ์ ผลงานเป็นที่พอใจของลูกค้า โดยได้สั่งระบบบำบัดเพิ่มเติมจากลูกค้ารายเดิมเสมอ

ข้อดีของ Bio scrubber for VOCs and Odor control

 • ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยสารมลพิษอากาศ และน้ำเสียของscrubber ได้มาก
 • ระบบที่ออกแบบติดตั้งอย่างลงตัว ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบมาก  ไม่เปลืองแรงพนักงาน
 • Operation cost ต่ำมาก เมื่อเทียบกับระบบบำบัดอื่นๆโดยเฉพาะ activated carbon ซึ่งเมื่อใช้งานไปไม่นาน จะต้องเปลี่ยน carbon สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมาก

Our Customer :

 • Air pollution source : Spray painting booth
 • Bio scrubber : Air pollution control
 • Removal method : Biological method การบำบัดก๊าซชนิดชีวภาพ(Biological method)  โดยอาศัย จุลชีพในการทำลายโครงสร้างของสารไอระเหยVOCs
 • Production : Car logo
 • Removal Efficiency : ประสิทธิภาพการบำบัด >75  %*
 • Customer : Japanese company   Automobile spare part company

บริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด มีผลิตภัณฆ์ Bio scrubber ชนิดที่มีประสิทธิภาพการบำบัดได้สูงถึง => 97 %   ขึ้นกับความต้องการความเหมาะสมต่อการใช้งานและงบประมาณของลูกค้า