บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไพน์ เทรดดิ้ง จำกัด บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้า ให้คำปรึกษา รวมถึงการออกแบบและการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศโดยบุคลากรที่มีคุณวุฒิความชำนาญ ผ่านงานมานาน สำหรับหน่วยงานองค์กรและโรงงานอุตสาหกรรม

ขอบข่ายบริการของ บริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด

01. ออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษโรงงาน และอาคาร

 • รับออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ และมลพิษน้ำ ตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยทีมงานที่ชำนาญและมีผลงานการติดตั้งประสิทธิภาพสูงในการบำบัดมลพิษ
 • การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนโรงงาน จากชุมชนข้างเคียงต่อหน่วยงานของรัฐ  เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง และสารเคมี(Odor air pollution and hazardous chemical) จากโรงงาน  ผลงานของบริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ทุกโครงการ
 • เรามีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง   ถือเป็นบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่ม small enterprise start up company ในการวิจัย (R/D- research and development) มีนวัตกรรมใหม่ของเรา    ประสิทธิภาพการบำบัดสูง  ออกแบบให้เหมาะสมกับโรงงานแต่ละประเภท    เช่น ระบบบำบัดมลพิษอากาศจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งพิเศษออกแบบพัฒนารูปแบบเฉพาะสวยงามเหมาะสมกับอาคารที่ทันสมัย  เช่นการติดตั้งอาคารของ ธนาคาร กสิกรไทย และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่  บริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ออกแบบระบบบำบัด  ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาBio scrubber ที่ใช้ในการบำบัดมลพิษจาก Biogas มีประสิทธิภาพการบำบัด H2S สูง 98-100 % (Removal efficiency)
 • Bio scrubber สำหรับ VOCs control มีประสิทธิภาพการบำบัด สารไอระเหย Volatile organics compounds สูง 60-99  % (Removal efficiency)
 • โรงงานหรือโครงการที่เข้าข่ายจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)  ที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงจะดำเนินการได้   โรงงานจำนวนมากจะถูกจำกัดปริมาณการปล่อยสารมลพิษ(Emission น้อยกว่า กฏหมายทั่วไป ระบบบำบัดมลพิษจะต้องมีประสิทธิภาพสูงมาก หากไม่สามารถบำบัดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน EIA จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
 • ดำเนินจัดทำแบบคำนวนระบบ รับรองแบบโดยวิศวกร ด้านสิ่งแวดล้อม เครื่องกล และอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการขออนุญาตสร้างโรงงาน จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม

02. ออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบบำบัดมลพิษโรงงาน และอาคาร บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 • ผู้ควบคุมระบบ บำบัดมลพิษน้ำ
 • ผู้ควบคุมระบบ บำบัดมลพิษอากาศ
 • ผู้ควบคุมระบบ การจัดการกากอุตสาหกรรม
 • บริการสำหรับโรงงาน ที่มีปัญหาเรื่องระบบบำบัดมลพิษ รวมทั้งการให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม

03. บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทในเครือ เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น บจก.  ที่ขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ เอกชน ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และผ่านการรับรองมาตราฐาน ISO 17025 บริการตรวจวัดอากาศ น้ำเสีย ตรวจสอบคุณภาพดิน
 • การตรวจวัดฝุ่นห้องสะอาด Clean room พร้อมการออกใบรับรองผลการตรวจวัดตามมาตราฐาน ISO 14644 และ Federal standard 209 (Class 10 100 1000 10000 100000)

04. การซ่อมบำรุงพัดลม และงานนอกสถานที่

 • Field Balance  for rotor บริการรับถ่วงใบพัดลมนอกสถานที่ โดยไม่ต้องถอดใบพัดลมออกจากตัวพัดลม โดยเฉพาะพัดลมขนาดใหญ่ ด้วยเครื่องถ่วง Dynamic Balance คุณภาพสูงจากเยอรมัน และทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถลดความสั่นสะเทือน ตามมาตราฐาน JIS , ISO
 • ซ่อมแซ่มและปรับปรุงพัดลมขนาดใหญ่ที่สึกหรอ
 • ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์พัดลมและระบบท่อลม Industrial Ventilation and duct system.

05. ระบบระบายอากาศ Ventilation system

 • สำรวจมลภาวะทางอากาศ และออกแบบระบบบำบัด
 • Hood and Duct system design and Installation,ท่ออากาศ
 • ติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศ เพื่อระบายความร้อนอาคารในโรงงาน
 • Roof Ventilator ติดตั้งพัดลมหลังคาระบายอากาศ

06. พัดลม-ออกแบบและผลิตพัดลมสำหรับอุตสาหกรรมหนัก

 • Centrifugal Fan,Axial flow Fan ขนาดใหญ่ ที่ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • Dust Material Handling Fan,Roof Ventilator
 • Fiber glass-Reinforce Fan
 • Process component Fan เช่น Plug Fan,Force draft Fan

07. บริษัท ไพน์เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โรงงานและบริษัทชั้นนำของไทย เช่น

 • Mitsubishi Motor
 • โรงงานในเครือปูนซิเมนต์ไทย , ปูนซิเมนต์ นครหลวงฯ
 • CPF- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • Thai Union group PLC. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • Ital Thai Engineering, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • IRPC บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • โรงงานกลุ่มที่ต้องดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EIA- Scholarly environmental impact assessment)ให้เป็นไปตามข้อกำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุมัติ  ซึ่งในการปล่อยมลพิษอากาศ  มีโควต้าจำกัดมาก มีความเข้มงวดเป็นพิเศษ  จะต้องดำเนินการบำบัด ให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าตามกฎหมายทั่วไป เช่น กฎระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม